ORGANIT till försäljning

Vad gör en orgonit och hur märks effekten?
Orgonit omvandlar negativ, s.k. ”tung ” energi till positiv energi som sedan reflekteras
tillbaka till dig i din kropp. Den minskar de skadliga effekterna av exempelvis
elektromagnetisk strålning som alla levande celler påverkas av.
Det som händer kan upplevas på olika sätt av människor, t.ex:
● Läkande frekvenser aktiveras i hela kroppen även ditt meridiansystem och
chakra kalibreras
● Du Känner dig piggare
● Smärtfri
● Du får Förbättrad sömn
● Minskad stress och depressionssymtom
● Minskade symtom av påverkan från omgivningen hos elöverkänsliga
● Förbättrade relationer i din närmaste omgivning
● Ökat välbefinnande och kreativitet
● Positiva effekter på djur
Hur fungerar orgoniten?
Orgonit består av tre komponenter: Metall i form av spån med stor ytarea, kvartskristall
och organiskt material (härdad plast) – polyester är lämpligast.
Kvartskristall vibrerar med en hög och bestämd frekvens (vilket utnyttjas i elektroniska
produkter) och har förmågan att omvandla energin i sin närhet. Metallspån har en stor,
sammanlagd yta area som ger en effektiv absorption av omgivande energi. Polyestern
som krymper vid härdningen utövar ett högt tryck på kvartskristallen så att det bildas en
elektrisk spänning över dess positiva och negativa del. Detta aktiverar orgoniten. Den
absorberade energin tar upp kvartskristallens frekvens och reflekteras tillbaka som
positiv energi. Denna Orgonit innehåller bergskristallsstavar med lindad koppartråd
,lapis lazuli , rosenkvarts, tumalin, hematit
Energiomvandlingen i en orgonit pågår kontinuerligt,Den behöver ingen
strömförsörjning och heller inte renas eller underhållas på något annat sätt.

Orgonit recept efter en av världens bästa läkare:
Wilhelm Reich
Wilhelm Reich, en psykoanalytiker och vetenskapsman som levde och verkade under
första halvan av 1900-talet. Han hade utfört vetenskapliga experiment som kunde
påvisa existensen av en livskrafts energi. Bland annat upptäckte han metoder för att
ackumulera denna energi som gick ut på att väva samman organiskt (kolbaserat)
material med metall i olika lager.
Wilhelm Reich konstruerade lådor där väggarna bestod av växelvis lager av olika plattor
av trä, glasfiber och pressad stålull. Dessa kallade han för orgonackumulator. Han
använde dem i sitt forskningscentra, som låg i ett naturskönt och lungt område i Maine,
USA. I lådan satte han patienter med olika medicinska åkommor och lät de sitta där
under längre perioder. De goda energierna ifrån naturen samlades upp i lådan och efter
ett tag kunde Reich observera ett förbättrat hälsotillstånd hos patienten. Han förstod att
dessa lådor hade stora fördelar men också stora nackdelar. En orgon-ackumulator kan
nämligen bara ackumulera energi. Placeras den t.ex i en stad med mycket buller,
luftföroreningar, strålning och stressade människor kan den rent av vara mycket farlig
att vistas i eftersom den drar de negativa energierna in i lådan. Reich kunde påvisa att
bakgrunds energi kunde existera i två olika former, negativ och positiv. Han myntade
termerna POR (Positive Orgone Radiation) och DOR (Deadly Orgone Radiation).